Stichting Baanders Tempel

Algemene doelstellingen

De Stichting Baanders Tempel is een vrijwilligersorganisatie met als primaire doelstelling het beheer en onderhoud van het Logegebouw ten dienste van de beide Loges en andere incidentele huurders die daar hun bijeenkomsten houden in de sfeer en traditie behorende bij de eigenheid van de betreffende Loges.

Een secundaire doelstelling die nog om verdere ontwikkeling vraagt, is de samenhang en de samenwerking van de beide Loges als eigen unieke identiteiten. Wat zijn de behoeften om te komen tot een ma├žonniek centrum en hoe zou dat vorm gegeven kunnen worden?

Hoewel de initiatieven uit de afzonderlijke Loges moeten komen, wil de Stichting Baanders Tempel dit proces actief ondersteunen.

Zie ook het beleidsplan (pdf)

Algemene informatie

Naam organisatie: Stichting Baanders Tempel
Correspondentieadres: Looxmagracht 20, 8603 AB Sneek
KvK inschrijving: 41002481
RSIN of fiscaal nummer: 816639437

Bestuur

W. Steenaart (voorzitter)
W. Koopmans (secretaris)
T.J.F. Lyklema (penningmeester)
H.P. Steensma
H. Plante
F. Keriakes

Documenten (pdf)

ANBI-aanvraagformulier
Jaarstukken 2021
Beleidsplan Stichting Baanders Tempel
Statuten

Beloningsbeleid

De Stichting Baanders Tempel heeft geen betaalde bestuurders of personeel; de stichting is een vrijwilligersorganisatie.