Welkom!

Maak kennis met de Sneker vrijmetselaarsloges
Concordia Res Parvae Crescunt en
Concordia ad Libertatem.

Van oudsher is vrijmetselarij een vereniging voor mensen die zich graag in vrijheid zich uitspreken over wat hen bezighoudt: denk hierbij aan bijvoorbeeld levensbeschouwelijke vraagstukken, spiritualiteit, ethiek en dilemma’s over wat goed is en wat fout.

Vrijmetselarij in Sneek

Het bijzondere is dat bij de vrijmetselarij zich altijd mensen hebben aangesloten van verschillende levensbeschouwelijke achtergrond. Juist omdat het de bedoeling is onder elkaar in volledige openheid vrijuit te kunnen spreken. Kennisnemen van de opvatting van de ander, die opvatting respecteren, vragen naar hoe de spreker het precies bedoelt, of het goed is begrepen dat…. etc.

Met andere woorden: men komt niet om anderen te overtuigen en het eigen gelijk te halen, maar om naar argumenten te luisteren, stof tot nadenken te vergaren en te leren van elkaar.

Concordia Res Parvae Crescunt

Opgericht in 1818, bijeenkomsten op donderdagavond.

Concordia ad Libertatem

Opgericht in 1984, bijeenkomsten op woensdagavond.

Symboliek

De mannelijke vrijmetselarij hanteert traditiegetrouw de bouwsymboliek. Hierin is ieder mens een bouwsteen van het geheel dat de samenleving vormt. Als het doel is te bouwen aan een betere wereld, betekent dit dat ieder mens verantwoordelijk is voor de inpassing van de eigen steen. De opgave is dan ook om te werken aan de eigen steen, en niet aan die van een ander.

Dit zogenaamde tableau neemt in elke vrijmetselaarswerkplaats een centrale plaats in. De voorwerpen op dit tableau refereren aan de bouw- en lichtsymboliek. Ons gebouw is rijkelijk voorzien van symboliek, lees hierover meer op deze pagina.

“Ken u zelve”

Door zelfkennis weet een mens waar zijn zwakke punten zijn en waar hij zichzelf kan verbeteren. Boven de deur staat in het Grieks: “Ken U zelve”. Het is wat we tegenwoordig noemen reflecteren. Als iets niet goed gaat is het zwak om eerst naar de ander te wijzen. Zelfkennis en het onderzoeken van de eigen rol is essentieel. En dat betekent dus ook dat het gesprek voorop staat. En niet de discussie, want niemand hoeft zijn gelijk te halen.

Boven de deuren naar de werkplaats staat de tekst Gnothi Seauton, Grieks voor Ken Uzelve. Deze tekst prijkte boven de tempel van Apollo, daar waar de Grieken het orakel van Delphi raadpleegden. Veel klassieke Griekse filosofen, zoals Socrates, waren overtuigd van het idee dat ware kennis over het leven start bij intensief zelfonderzoek.

Vertrouwen

Persoonlijke zaken zoals het delen van gevoelens of iemands geloofsovertuiging dienen altijd met het grootste respect te worden behandeld. Alleen dán kan iemand zich kwetsbaar opstellen in de kring. En dat is niet alleen veel respect waard, maar het houdt ook in dat het besprokene binnen de eigen kring blijft. Je moet erop kunnen rekenen, dat wat je in vertrouwen hebt gezegd in een kring van broeders, niet naar buiten komt.

De leden van de beide vrijmetselaarsloges in Sneek komen uit alle lagen van de bevolking. Achter de poort is opleiding, afkomst, maatschappelijke status of het inkomen niet meer relevant: hier zijn we allen gelijk. Hierdoor ontstaat de veiligheid die nodig is om elkaar te vertrouwen. Dit is misschien wel de belangrijkste reden waarom we elkaar broeders noemen.