22-2: Gastspreker Jan Bruin over J.S. Bach in relatie tot Albert Schweitzer


Op donderdag 22 februari organiseren we een open avond met gastspreker Jan Bruin. Deze lezing staat in het teken van het werk van componist J.S Bach en het boek van Albert Schweitzer over zijn muziek.

Jan Bruin (Texel, 1947) begon zijn werkzame leven als stuurman bij de koopvaardij. Na een aantal jaren gevaren te hebben besloot hij theologie te gaan studeren. Als predikant diende hij de protestantse gemeenten van Hindeloopen en Den Helder. Na zijn specialisatie in het kerkrecht werd hij, tot zijn emeritaat, secretaris van de Provinciale Synode van Noord-Holland.

Van jongs af aan bespeelde hij het kerkorgel en later ook de piano. In een aantal woonplaatsen was hij kerkorganist, deelnemer aan orgelconcoursen voor amateurs, en geeft hij ook wel concerten. Als pensionado verzorgt hij graag lezingen op het grensgebied van theologie/filosofie en muziek.

De lezing op 22 februari is geïnspireerd door het boek dat Albert Schweitzer schreef over de muziek van J.S. Bach. Het originele van Schweitzers benadering is de nadruk op de woord-toon verbinding in Bach’s muziek, alsmede zijn beschrijving van Bach als mysticus.

Deze twee aspecten komen vanavond klinkend tot leven. De deuren gaan open om 19.30 en het programma start om 20.00 uur.

De avond is toegankelijk voor alle geïnteresseerden, dus ook voor niet-leden. Gezien de beperkte ruimte graag aanmelden via e-mail secretaris.loge040@vrijmetselarij.nl