23-11: Gastspreker Sybe Schaap


Sybe Schaap, foto © Rob Kamminga

Op donderdagavond 23 november organiseren we een openbare lezing met gastspreker Sybe Schaap over “De betekenis van het burgerschap”. In de lezing zal worden ingegaan op de noodzaak van herwaardering van het burgerschap.

Schaap: “Voor de opbouw van onze democratische rechtsstaat is het burgerschap een drijvende kracht geweest. Het burgerschap bracht allen in onze samenleving grondrechten en vrijheden, maar ook plichten en verantwoordelijkheden. Thans is het burgerschap aan slijtage onderhevig. De actieve burger wordt passief, de betrokkenheid bij de democratie neemt af, er wordt te veel van de staat verwacht. Langs geleidelijke weg sluipen autocratische verhoudingen binnen. Uitholling van het burgerschap schept een sfeer van wantrouwen, tussen burgers onderling en tussen burgers en de staat.”

Lees meer over Sybe Schaap op Wikipedia

Na afloop van de lezing is er een gedachtenwisseling, volgens de ‘spelregels’ van de vrijmetselarij. Het gaat hierbij niet om de discussie, maar om de dialoog. Deze avond is ook toegankelijk voor niet-vrijmetselaren. De deuren zijn open vanaf 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur.

Aan te bevelen lectuur.  S. Schaap, “Als alle vertrouwen wegvalt”.

Aanmelden

Wilt u de avond bijwonen? Stuur dan een e-mail naar secretaris.loge040@vrijmetselarij.nl zodat u zeker bent van een plek!