Openbare activiteiten 2023-2024

Altijd al eens bij ons binnen willen kijken? Gewoon om te kijken wat we doen of misschien zelfs geïnteresseerd in een lidmaatschap? We organiseren regelmatig activiteiten waarbij iedereen van harte welkom is om eens kennis te maken.

Open avonden

Voor wie nieuwsgierig is en eens wil ervaren ‘wat wij allemaal wel/niet doen’ organiseren wij op regelmatig een open avond. Deze avonden staan in het kader van voorlichting over Vrijmetselarij of ze worden georganiseerd rond een bepaald thema of een gastspreker.

  • Donderdag 19 oktober bij loge CRPC, gastspreker Wim Beekman. meer info
  • Donderdag 23 november bij loge CRPC, gastspreker Sybe Schaap. meer info
  • Woensdag 29 november bij loge CaL, avond voor belangstellenden.
  • Donderdag 22 februari bij loge CRPC, gastspreker Jan Bruin.
    meer info

Voor alle avonden geldt: (tenzij anders aangegeven) de deur is open om 19.30 uur, en we beginnen stipt om 20.00 uur. Er is altijd volop gelegenheid voor vragen en/of een goed gesprek.

Als u wilt komen, meldt u zich dan aan via e-mail:
CRPC: secretaris.loge040@vrijmetselarij.nl 
CaL: secretaris.loge277@vrijmetselarij.nl

Dag van de Vrijmetselarij

Tegelijk met Open Monumentendag in september wordt in het hele land de Dag van de Vrijmetselarij gehouden. Ook wij doen daar elk jaar aan mee, in 2023 was dat op zaterdag 9 september en in 2024 op zaterdag 14 september.