Er was veel belangstelling voor de Open Monumentendag en de Dag van de Vrijmetselarij op zaterdag 10 september. Daar zijn we blij mee. Gelukkig kwamen er ook veel vrouwen op bezoek en een Zuster (Vrijmetselaar) van een Haagse loge was voor dag en dauw vertrokken om op tijd in Sneek te zijn. Er zijn bijzondere en verrassende gesprekken gevoerd.

De zomer laten we bijna weer achter ons en dat betekent dat we weer in ons normale ritme komen als Vrijmetselaars. We zullen regelmatig een avond voor belangstellenden organiseren. We willen graag dat u dan komt. Vrouwen roepen we nog steeds in het bijzonder op omdat we de mogelijkheden onderzoeken om een loge voor vrouwen op te richten in Sneek.