3-11: Gastspreker Wim Cappers


Historicus Wim Cappers geeft in de week van Allerheiligen en Allerzielen een lezing met als onderwerp ‘Doodse dingen’.

Cappers studeerde geschiedenis en specialiseerde zich als funerair historicus. Als freelancer maakt hij tentoonstellingen en geeft hij lezingen en cursussen. Hij schrijft in vakbladen en publiceerde onder meer boeken over de Haagse begraafplaats Oud Eik en Duinen en over de crematiebeweging. Hij promoveerde op de geschiedenis van een funeraire cultuur in Nederland.

In zijn lezing ‘Doodse dingen’ gaat hij in op de rol van begraafplaatsen door de eeuwen heen. Waarom begroeven we onze doden eerst in en rond de kerk? Waarom kwamen er later begraafplaatsen buiten de bebouwde kom? En waarom kiezen mensen nu voor cremeren of een natuurbegraafplaats? Wim Cappers geeft aan de hand van concrete voorbeelden inzicht in deze veranderingen en verheldert wat de functies van ‘doodse dingen’ als kerkhoven, klassieke begraafplaatsen, crematoria en natuurbegraafplaatsen in de loop der tijd zijn geweest.

Aanvang 20.00 uur, de deur is open vanaf 19.30 uur. U kunt zich aanmelden via secretaris.loge040@vrijmetselarij.nl

Voor deze avond vragen we een bijdrage van € 7,50 per persoon, dat is inclusief koffie/thee vooraf en een drankje en versnapering na afloop. U ontvangt van ons een betaalverzoek na aanmelding.